کارخانه : تهران ، شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان نوزدهم ، خیابان شمس ، خیابان چهارم فلز تراش ، پلاک 12 
 
تلفن های کارخانه : 02155261576 - 02155251720
 
آدرس های ایمیل : faq@prco.ir - info@prco.ir