دستگاه بالانس گاردان صنعتی
با توجه به ساختار انواع میل گاردانها که علاوه  بر وجود ناهمگونی در ساختار مواد تولیدی و استفاده از مفصل های چهار شاخه جهت انتقال دوران ، معمولاً ارتعاشات زیادی ایجاد می کنند که این ارتعاشات توسط دستگاههای بالانس خاص در چند نقطه از قطعه با توجه به تعداد مفاصل موجود در گاردان بالانس گردیده و ارتعاشات آن را بر اساس استانداردهای ایزو به حداقل می رساند.دستگاههای بالانس گاردان با توجه به اینکه فلنجهای انتهایی میل گاردان نقاط اتکا و اتصال به ماشین می باشند و همچنین نوع ساختار مکانیکی آنها (که محور دوران را منعطف مینماید ) از طراحی خاصی بر خوردار می باشند.