کاربرد دستگاه های ژایرو بالانس : در صنعت قطعات زیادی وجود دارند که با دور بالا (عموماً از 12000 دور به بالا )انجام وظیفه می نمایند.با توجه به اینکه انرژی ارتعاشات به نسبت توان دوم فرکانسی دورانی قطعات افزایش می یابد.وجود ارتعاشات حتی با دامنه های کوچک می تواند به خرابی سریع ،یاتاقانها،بیانجامد.جهت بالانس این قطعات نیاز به دستگاههای بالانس با حساسیت بالا می باشد.
معمولاً گرید بالانس این مدل قطعات از G 2.5 به پایین بوده و حتی تا مرز G0.1 نیز ادامه می یابد.این نوع از دستگاهها که در محدودۀ G2.5~0.1 عملیات بالانس را انجام می دهند.عموماً به دستگاهها ی ژایرو بالانس معروف می باشد.نوع نامگذاری این دستگاهها از ژایرسکوپ (بدلیل نیاز به دقت بالای بالانس) گرفته شده است.
عموماً تناژکاری این دستگاهها پایین بوده و در محدودۀ وزنی 0.1~30KG انجام وظیفه می نمایند.انواع قطعاتی که با این دستگاهها بالانس می گردند عبارتند از:
1- انواع ژیروسکوپ
2- انواع ایمپیلرهای دور بالا
3- انواع روتور اسپیندل های دور بالا
4- انواع کولینگ توربین ها
5- قطعاتی که با وزن کم نیاز به دقت بالانس بالایی دارند